Xiaomi              all Xiaomi tested firmware


         FIRMWARE                                TOOL

 Redmi 2 Global 2014818                Mi Flashtool


XIAOMI MI4                                   Mi Flashtool